Ohjeet

Sharewoodissa voit auttaa missä ja milloin tahansa. Ja aina ilmaiseksi.

Sharewoodin käyttöehdot

Sharewoodin käyttöehdot selvittävät sinun ja meidän oikeutemme. Käyttämällä Sharewoodia hyväksyt nämä käyttöehdot, lue ne siis huolella läpi. Aloita Sharewoodin säännöistä. Ne auttavat sinua ja meitä toimimaan paremmin yhdessä.

 

1. Sharewoodin säännöt

2. Yleistä
2.1. Käyttöehtojen kohde ja palvelun kuvaus
2.2. Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys

3. Palvelun sisältö
3.1. Palvelun tuottaminen
3.2. Avustusrahat
3.3. Elämyspisteet
3.4. Elämyspalkinnot

4. Palvelun käyttäminen
4.1. Sopimuksen syntyminen ja sen päättyminen
4.2. Sharewoodissa antamien tietojesi oikeellisuus
4.3. Tunnistautuminen
4.4. Käyttäjätilin lakkauttaminen Sinun toimestasi
4.5. Käyttäjätilin lakkauttaminen meidän toimestamme

5. Kolmansien osapuolien sivustot

6. Yksityisyys
6.1. Asiakastietojen antaminen, käsittely ja käyttötarkoitus
6.2. Asiakastietojen luovuttaminen

7. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

8. Vastuurajoitukset
8.1. Meidän vahingonkorvausvelvollisuutemme ja sen rajoitukset
8.2. Vahingonkorvauksen vaatiminen

9. Sovellettavat lait ja oikeuspaikka

10. Oikeuksien säilyminen ja käyttöehtojen laillisuus

11. Muut ehdot

12. Yhteystiedot

1. Sharewoodin säännöt
Nämä säännöt on tehty Sinua varten. Ne tekevät Sharewoodin käytöstä turvallisempaa ja viihtyisämpää. Käytä sääntöjä lukiessa tervettä järkeä. Jos niiden tulkinnasta on epäselvyyttä, meidän kantamme ratkaisee. Säännöt koskevat kaikkea Sharewoodiin tuottamaasi sisältöä, kuten kuvia ja tekstejä. Voimme poistaa sääntöjenvastaisen materiaalin ilman ennakkovaroitusta.
Jos rikot sääntöjä, voimme estää kokonaan tai osoittain mahdollisuutesi käyttää Sharewoodia. Muista, että virtuaalimaailmassa tehdyt rikokset ovat yhtä vakavia kuin oikeassa elämässä.

Sharewoodissa on kiellettyä:
Rekisteröityä väärällä, epätäydellisellä tai useammalla nimellä tai puutteellisilla yhteystiedoilla.
Kiusata, häiriköidä, provosoida tai huijata toisia käyttäjiä.
Esiintyä toisena käyttäjänä.
Vahingoittaa toisia käyttäjiä tai palvelua. Älä myöskään loukkaa muiden laillisia oikeuksia.
Jos joudut edellä mainitun kohteeksi, lisää häiritsevä käyttäjä mustalle listalle ja ilmoita asiasta meille.
Kertoa toisten käyttäjien henkilötietoja, kuten esimerkiksi puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.
Varastaa, huijata tai udella toisten salasanoja, tietoja, Elämyspisteitä tai Elämyspalkintoja.
Luovuttaa omaa salasanaa ja käyttäjätietoja toiselle käyttäjälle.
Osallistua seksuaaliseen toimintaan, ehdottaa sitä tai suostua ehdotteluihin.
Julkaista sopimatonta, häpäisevää, loukkaavaa tai laitonta materiaalia, tai osallistua keskusteluun, joka käsittelee tällaisia aiheita.
Käyttää kolmansien osapuolisen ohjelmia tai scriptausta sisäänpääsyyn, häiriköintiin tai palvelun muokkaamiseen.
Käyttää palvelua tutkimuksiin, kilpailuihin, ketjukirjeisiin, roskapostin lähettämiseen, suoramarkkinointiin, henkilötietojen keräämiseen tai muuhun vastaavaan.
Siirtää (upload) palveluun tiedostoja, jotka sisältävät ohjelmistoja tai muuta tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia tai johon tekijällä on yksinoikeus, ellei sinulla ole oikeutta käyttää kyseistä materiaalia.
Ladata (download) tiedostoja, jotka ovat toisen palvelun käyttäjän lähettämiä ja joiden alkuperä tai oikeudet epäilyttävät sinua.
Välittää palveluun tai sen kautta tiedostoja, joka pitävät sisällään viruksia, tai muita vastaavia ohjelmakoodeja, joka saattaisivat vahingoittaa toisten päätelaitteita, muuta omaisuutta tai toimintaa
Mainostaa tai tarjota tavaroita tai palveluita kaupallisen hyödyn tarkoituksessa ilman meidän lupaamme.
Väärentää tai poistaa osia palvelun käyttöön tarkoitetuista ohjelmistoista.
Rajoittaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä palvelua tai sen osia.
Rikkoa lakeja, määräyksiä, sääntöjä tai hyvää internet-tapaa.
Liittää palvelun osia kotisivuillesi ilman erillistä lupaa.

 

2. Yleistä

2.1. Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus
Givget Oy, osoite: Albertinkatu 27 b, 00180 Helsinki, (jäljempänä me) tuottaa sivustoa Sharewood.org (jäljempänä palvelu) käyttäjilleen (jäljempänä Sinä) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy palvelun verkkosivuilla tai muutoin palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti.

Palvelu on tarkoitettu vain 15 vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille henkilöille.

Palvelun kautta voi olla mahdollista päästä tilaamaan tai käyttämään myös kolmansien osapuolten (jäljempänä palveluntarjoaja) tuotteita, palveluita ja aineistoa. Me emme vastaa palveluntarjoajien toiminnasta, eivätkä palvelun kautta tuotteitaan, palveluitaan tai aineistoaan markkinoivat tai toimittavat palveluntarjoajat toimi meidän puolestamme. Kukin palveluntarjoaja vastaa omasta markkinoinnistaan, tuotteistaan, palveluistaan ja aineistostaan. Vaikka eräät palvelun kautta tarjolla olevat palveluntarjoajien tuotteet ja palvelut saattavat olla tarjolla Givgetin ja Sharewood.org tavaramerkkien, logojen yms. Givgetin käyttämien tunnusten alla, sopimus näiden palveluiden tai tuotteiden käytöstä syntyy suoraan Sinun ja palveluntarjoajan välille, emmekä me ole tämän sopimuksen osapuolena.

2.2. Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys

Nämä käyttöehdot (jäljempänä käyttöehdot) kattavat palvelun ja sen sisältämien palvelujen kaikenlaisen käyttämisen kenen tahansa käyttäjän toimesta. Erillisten sopimusten tekemistä voidaan myös edellyttää palvelun eri osissa meidän kanssamme näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

3. Palvelun sisältö

3.1. Palvelun tuottaminen
Meillä on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallamme tavalla ja tehdä palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia ilman ennakkovaroitusta. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Sinun laitteisiisi ja ohjelmistoihin, tulee Sinun omalla kustannuksellasi huolehtia tällaisista muutoksista.

Me pyrimme huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan palvelun toimivuudesta ja korjaamaan palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Emme kuitenkaan takaa palvelun virheettömyyttä tai sitä, että palvelu on keskeytyksittä käytettävissäsi.

Meillä on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin pyrimme toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Sinulle mahdollisimman vähän haittaa. Me tiedotamme Sinulle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi palvelun verkkosivuilla.

Me pyrimme mahdollisuuksien rajoissa tarjoamaan palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Sinun tietoihisi tai kommunikaatioon, mutta ellei palvelukohtaisesti ole nimenomaisesti erikseen muuta ilmoitettu, emme voi kuitenkaan taata palvelun tietoturvaa tai sen tasoa. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. palveluntarjoajat sekä verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

Meillä on oikeus lopettaa palvelun tai sen osan tuottaminen. Pyrimme tällöin ilmoittamaan tästä Sinulle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi palvelun verkkosivuilla.

3.2. Avustusrahat

Sharewood-käyttäjä voi ohjata yritysten rahaa avustuskohteelleen osallistumalla yritysten Sharewood-kampanjoihin ja Elämyspalkintojen arvontoihin.

Klikkaamalla viiden sentin symbolilla varustettuja mainoksia Sharewoodissa, uutiskirjeissä tai sähköpostissa käyttäjä ohjaa 5 senttiä kohteelleen. Sama koskee vastaanotettuja mobiilimainoksia. Kun olet klikannut viiden sentin symbolilla varustettua mainosta Sharewoodissa, symboli poistuu mainoksen yhteydestä lataamalla sivu uudelleen. Symboli palaa, kun mainosta klikkaamalla voi uudelleen ohjata 5 senttiä kohteelleen. Uutiskirje- ja sähköpostimainosta klikkaamalla symboli ei poistu. Muista, että uutiskirje- ja sähköpostimainoksissa vain ensimmäinen klikkaus ohjaa 5 senttiä kohteelle.

Elämyspalkinnon tarjoava yritys maksaa kymmenen prosenttia Sharewoodissa arvottavien palkintojen arvosta voittajan avustuskohteelle.

Givget Oy laskuttaa avustusosuudet mainostaja-asiakkailtaan osana kampanjalaskutusta. Givget Oy tilittää avustussuoritukset järjestöille kulloisenkin järjestöjen kanssa sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Yleisin rytmi on kaksi kertaa vuodessa. Tilitysten edellytyksenä on kaikkien niihin sisältyvien maksusuoritusten saaminen asiakkailta.

3.3. Elämyspisteet

Elämyspisteitä kertyy käyttäjän aktiivisesta toiminnasta Sharewoodissa. Pisteiden kertyminen on selvitetty palvelun Elämyspalkinnot-sivulla. Elämyspisteillä voi ostaa lisää arpoja Sharewoodin arvontoihin.

Jos käyttäjä hankkii Elämyspisteitä väärinkäytöksillä, palauttaa Sharewoodin ylläpitäjä käyttäjän pisteet kirjautumista seuranneelle lähtötasolle. Käyttäjältä poistetaan myös kaikki ylimääräiset Elämyspalkintojen arvat. Jos käyttäjä syyllistyy väärinkäytökseen uudelleen, hänet poistetaan palvelusta. Väärinkäytös on esimerkiksi kutsujen lähettäminen tekaistuihin osoitteisiin.

3.4. Elämyspalkinnot

Elämyspalkinnot arvotaan Elämyspalkinnot-sivulla ilmoitettuina päivämäärinä. Voitosta ilmoitetaan voittajalle puhelimitse tai sähköpostitse. Voimassa oleva puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä oikein annetut henkilö- ja yhteystiedot on palkinnon saamisen ehto. Givget Oy maksaa palkinnon arvosta kymmenen prosenttia voittajan avustusjärjestölle.

Arvonnat järjestävät Sharewood.org ja Givget Oy. Osallistuminen on maksutonta eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista. Elämyspalkintojen arvontoihin voivat osallistua Sharewood-palvelun jäsenet. Jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kunkin elämysarvonnan valmisteluun. Henkilö voi olla jäsen ja näin osallistua arvontoihin vain yhdellä tunnuksella.
Voittajan henkilöllisyys ja henkilötietojen oikeellisuus tarkistetaan. Järjestäjällä on oikeus poistaa epätäydelliset ja muutoin virheelliset osallistumiset ennen arvontaa sekä hylätä voittaja, jos väärinkäytöksiä ilmenee. Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajalle ensisijaisesti puhelimitse. Osallistumalla arvontaan jäsen myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen henkilön nimeä, kuvaa tai lausumaa arvontaan liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta. Järjestäjä maksaa voitosta arpajaisveron.
Arvonnan järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

4. Palvelun käyttäminen

4.1. Sopimuksen syntyminen ja sen päättyminen
Käyttämällä sivustoa tai palveluja hyväksyt nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä sivustoa/sen sisältämiä palveluja.
Näiden käyttöehtojen lisäksi jotkut tuottamistamme palveluista saattavat sisältää lisäsääntöjä ja -ehtoja ja käyttämällä mitä tahansa näistä palveluista ilmaiset käytölläsi suostumuksesi kyseisiin lisäsääntöihin ja -ehtoihin. Lukuunottamatta poikkeustapauksia, joissa Sinun ja meidän välillämme on nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu, saat käyttää sivustoa ja palveluja ainoastaan henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin yksinomaan näitä käyttöehtoja, sekä muita sovellettavia lakeja ja säännöksiä noudattaen.

4.2. Sharewoodissa antamien tietojesi oikeellisuus
Sinä vastaat antamiesi tietojen oikeellisuudesta eikä meillä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja. Täydellisen nimen ja kaikkien vaadittavien yhteystietojen antaminen rekisteröinnin yhteydessä on palvelun käyttöehto. Puhelinnumero on pakollinen.

4.3. Tunnistautuminen
Sharewood.org -palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta meidän hyväksymäämme tunnistautumismenettelyä. Rekisteröityminen on ilmaista. Meillä on oikeus hyväksyä asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Meillä on myös oikeus muuttaa asiakkaan tunnistautumisvälineitä. Ilmoitamme muutoksista Sinulle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista. Sinä sitoudut säilyttämään salasanansi ja muut tunnisteet erossa toisistaan, siten etteivät ulkopuoliset voi saada niitä tietoonsa. Salasanaa ei saa luovuttaa sivulliselle.
Mikäli salasanasi paljastuu, arvataan, murretaan tai sitä häiritään, me ei ole vastuussa salasanasi eikä käyttäjätilisi sopimattomasta tai luvattomasta käytöstä. Kaikkea salasanasi avulla sivustolla suoritettua toimintaa pidetään lähtökohtaisesti Sinun toimintanasi. Mikäli huomaat salasanaasi tai käyttäjätiliäsi käytetyn väärin, tai mikäli jompikumpi näistä on vaarassa joutua väärinkäytetyksi, tulee Sinun tiedottaa asiasta välittömästi meille. Meillä on oikeus sulkea Sinun palvelusi välittömästi saatuammme Sinulta, poliisilta tai palveluntarjoajalta ilmoituksen siitä, että palvelun käyttöön oikeuttavat tunnistautumistiedot ovat joutuneet oikeudettomasti sivullisen haltuun tai kadonneet.

4.4. Käyttäjätilin lakkauttaminen Sinun toimestasi
Sinulla on oikeus lakkauttaa käyttäjätilisi niin halutessasi. Voi poistaa tilisi Asetukset -sivulta.

4.5. Käyttäjätilin lakkauttaminen meidän toimestamme
Huomioi että palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan ikuisia, emmekä takaa palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden muuttumattomuutta. Jos et ole käyttänyt käyttäjätunnustasi kahteentoista (12) kuukauteen, meillä on oikeus poistaa käyttäjätunnus ja tietosi.

Meillä on myös oikeus sulkea Sinun palvelusi kokonaan tai osittain ja jättää antamasi toimeksianto täyttämättä, jos:
- Olet laiminlyönyt meidän tai muun palveluntarjoajan erääntyneen saatavan,
- Käytät meidän antamastamme muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja,
- Olet aiheuttanut palvelun käytöllä häiriötä meille, muille palvelun käyttäjille tai palveluntarjoajille,
- Jos rikot sopimuksen mukaisia velvotteitasi, mukaan lukien palvelun käyttäminen sen kulloinkin voimassaolevien sääntöjen vastaisesti,
- Olet antanut palvelusi avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai
- On syytä epäillä, että käytät palvelua lainvastaiseen toimintaan.

Erotettu käyttajä voi halutessaan liittyä Sharewoodiin takaisin kahden viikon kuluttua erottamisesta. Jos jo kerran erotetty käyttäjä rikkoo käyttöehtoja toistamiseen, hänet erotetaan palvelusta lopullisesti.

5. Kolmansien osapuolien sivustot
Me emme vastaa Sinun kolmansilta osapuolilta, kuten palveluntarjoajilta, saamista tiedoista ja aineistosta tai tällaisten tietojen ja aineiston tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä. Emme myökään vastaa palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saatavilla olevien palveluntarjoajien tuotteiden, palveluiden tai aineiston sisällöstä, saatavuudesta tai muista ominaisuuksista. Sinun tulee osoittaa mahdolliset palveluntarjoajan tuotetta, palveluita tai aineistoa koskevat huomautukset suoraan kyseiselle palveluntarjoajalle, ellei palvelun käytön yhteydessä ole muuta ilmoitettu.
Jotkin kolmansien osapuolten sivustot ja/tai palvelut saattavat olla erikseen hinnoiteltuja. Emme vastaa kyseisistä velotuksista tai maksuista.

6. Yksityisyys

6.1. Asiakastietojen antaminen, käsittely ja käyttötarkoitus
Sinun tulee ennen palvelun avaamista antaa meille palvelua varten tarvittavat tiedot (asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Sinun on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti meille asiakastietojensi muutoksista.

Me noudatamme toiminnassamme henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelemme Sinun henkilötietojasi näiden käyttöehtojen ja henkilötietolain edellyttämän rekisteriselosteen mukaisesti. Voimme käyttää Sinun tietojesi käsittelyssä alihankkijoita, jos tietojen käsittely tapahtuu meidän ohjeidemme mukaan ja meidän hyväksemme ja lukuun.

Tietoja käsitellään palvelun tuottamiseen, palvelun turvallisuuden ylläpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen, suoramarkkinointiin sekä palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää rekistereissämme. Lisäksi tietoja voidaan käyttää meidän ja yhteistyökumppaneidemme mainonnan Sinulle kohdistamiseen luovuttamatta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Me keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti Sinulta itseltäsi. Voimme kerätä, tietosuojaa koskevan lainsäädännön puitteissa, Sinua koskevia tietoja omista rekistereistämme ja yhdistää näitä tietoja muista meidän tai kolmansien osapuolten rekistereistä (esim. luottotietorekisteristä) saataviin tietoihin.
Lisäksi voimme käyttää palvelun käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen käyttöä koskevia lokitiedostoja sekä Sinun koneellesi tallentamia ns. cookie tai muita sellaisia tietoja. Cookie-tiedoston avulla palvelu tunnistaa koneesi ja tällä tavoin voimme tarjota Sinulle paremmin Sinun toivomuksiasi ja mieltymyksiäsi huomioivaa palvelua. Palvelun käyttämät cookie-tiedostot eivät sisällä tietoja Sinun käyttäjätunnuksestasi, salasanastasi, osoitteestasi tai puhelinnumerostasi eikä cookie-tiedoston perusteella voida päästä käsiksi tällaisiin tietoihin. Emme kerää cookie-tiedostojen perusteella tietoja tietokoneesi käytöstä tai verkkokäyttäytymisestä palvelun ulkopuolella. Useimmat selaimet mahdollistavat cookie-tiedostojen käytön estämisen, mutta joidenkin asiakaskohtaiseen räätälöintiin perustuvien palvelun osien käyttö ei välttämättä ole mahdollista, jos selain on asetettu siten, että se ei hyväksy cookie-tiedostoja.

Emme ole vastuussa mistään tiedosta, mukaanlukien henkilötietosi, joka on lähetetty julkiseen, kaikkien käyttäjien saatavilla olevaan osaan palvelusta. Myönnyt korvaamaan itse mahdolliset vahingot ja hyvitysvaatimukset, joita luovuttamasi henkilötiedot saattavat aiheuttaa, sekä myönnät, että meillä ei ole korvausvelvollisuutta näissä tapauksissa.

Mitä tulee henkilöietoihisi, joita kerätään sivustolla minkä tahansa meille palveluja tarjoavan kolmannen osapuolen toimesta, esimerkiksi maksullisten palvelujen maksutapahtuman yhteydessä, tapahtuu tämä tietojen kerääminen ja prosessointi kolmannen osapuolen, ei meidän, toimesta. Siten me emme kontrolloi kyseisten henkilötietojen keräämistä, ja suosittelemme että luet kyseisen palveluntarjoajan rekisteriselosteen ennenkuin luovutat henkilötietojasi.

Sinulle voidaan lähettää palvelun toimesta sivustoa koskevia tiedotteita ja uutisia sähköpostitse.


6.2. Asiakastietojen luovuttaminen
Meillä on oikeus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille muita käyttötarkoituksia varten edellyttää Sinun erikseen antamaasi suostumusta.


7. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet
Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Rajoittamatta muualla näissä käyttöehdoissa asetettuja velvollisuuksia, palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti (säännöt löytyvät käyttöehtojen ensimmäisestä kohdasta). Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Sinulla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai meidän nimenomaista kirjallista lupaamme tai palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössäsi. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Sinua kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

Me emme vaadi omistajuutta tai moraalisia oikeuksia Sinun kommunikaatiollesi, tekstillesi, kuvillesi, äänillesi tai mihinkään muuhun osallistumiseesi sivustolle ja/tai palveluihin. Kuitenkin, lähettämällä mitä tahansa sisältöä tai materiaalia sivustolle ja/tai palveluihin Sinä myönnät meille maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää, kopioida, uudelleenohjata, korjata, poistaa, muuttaa tai muulla tavoin hyödyntää kaikkea kommunikaatiota, tekstiä, kuvia, ääniä ja muita sivustolle ja/tai palveluihin osallistumisesi muotoja.

Sinä vastaat palvelun kautta meille, toisille käyttäjille taikka kolmansille tahoille toimitetusta aineistosta. Erityisesti vastaat siitä, että toimittamasi aineisto ei aiheuta häiriötä palvelulle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, tai meillä on muutoin syytä epäillä, että olet toimittanut tällaista aineistoa palveluntarjoajille taikka meille, on meillä Sinua kuulematta oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää sen käyttö tai estää palvelun käyttösi.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu palveluun. Sinä vastaat siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse meidän tai palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta.

8. Vastuurajoitukset
Sinun ja meidän välillämme on sovittu yksiselitteisesti, että tämän sivuston ja palvelujen käyttö, mukaanlukien, mutta ei rajoittuen informaation, sisällön tai muun materiaalin lataamiseen tai muulla tavoin haltuunsaamiseen sivustolta ja palveluista tapahtuu yksin Sinun omalla riskilläsi. Olet itse vastuussa kaikesta mahdollisesta vahingosta joita sivusto tai palvelut voivat aiheuttaa tietokoneellesi.
Me emme myöskään takaa, että sivusto, tai palvelut, tai mikään sivustolla näkyvä tai saatavilla oleva informaatio on täsmällistä, paikkansapitävää tai muutoin luotettavaa.
Me emme ole vastuussa, lain suurimmassa sallimassa laajuudessa, mistään suorista, epäsuorista, sattumanvaraisista, välillisistä, erityisistä tai rangaistavista vahingoista, mukaanlukien, muttei rajoittuen minkään datan menetykseen tai korruptoitumiseen, tuottojen tai myyntitulojen menetykseen tai, sivuston tai palvelujen käyttämisestä johtuvaan, tai niiden käyttämisen estymisestä johtuvaan liiketoiminnan keskeytymiseen, huolimatta siitä että meitä on tiedotettu kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. Koska jotkin oikeudelliset elimet eivät hyväksy tiettyjen takuiden ja vastuuvapauksien rajoittamista, ylläolevat rajoitukset eivät välttämättä koske juuri sinua. Tällaisessa tapauksessa meidän kokonaisvastuumme vahinkotilanteissa ja näistä käyttöehdoista, sivustosta ja palveluista johtuviin tai liittyviin kustannuksiin, rajoittuu kulloisenkin lain suurimpaan sallimaan laajuuteen, tai kymmeneen euroon (10 €), ja aina näistä kahdesta vaihtoehdosta vähäisempään summaan.


8.1. Meidän vahingonkorvausvelvollisuutemme ja sen rajoitukset
Me olemme velvollisia maksamaan Sinulle vahingonkorvausta näiden käyttöehtojen vastaisella tuottamuksellisella toiminnallamme tai laiminlyönnillämme aiheuttamistamme, Sinun osoittamistasi välittömistä vahingoista. Meidän vastuumme vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen määrään, jonka Sinä olet maksanut palvelun tai sen osan käytöstä.

Me emme korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Emme myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn palvelun, tuotteen tai aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Me emme vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Me emme myöskään vastaa palvelun tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) tai virheellisen sisällön Sinulle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Emme myöskään korvaa Sinun, tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja.

Jos Sinä tahallisesti tai huomautuksestamme huolimatta käytät viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, vastaat meille mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

Sinä olet itse vastuussa varmuuskopioiden valmistamisesta palveluun toimitetusta aineistosta. Me emme vastaa palveluun toimitetun aineiston säilyttämisestä.

8.2. Vahingonkorvauksen vaatiminen
Vahingonkorvausta on vaadittava meiltä korvausvaatimuksen menettämisen uhalla kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

9. Sovellettavat lait ja oikeuspaikka
Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Huolimatta edellisestä, minkään näissä käyttöehdoissa tai missään palvelujen säännöissä tai ehdoissa ei ole tarkoitus rajoittaa Sinun oikeuksiasi kuluttajana siitä laajuudesta, jonka mikään Sinuun sovellettava laki minimissään määrää.


10. Oikeuksien säilyminen ja Käyttöehtojen laillisuus
Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

Jos me emme käytä jotakin tämän sopimukseen kuuluvaa oikeutta ajoissa tai ollenkaan, sitä ei ole tulkittava oikeudesta luopumiseksi. Jonkin oikeuden käyttämättä jättämistä ei ole myöskään tulkittava luopumiseksi käyttämästä oikeutta myöhemmin. Mikäli jokin näiden käyttöehtojen säännöistä todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi missä tahansa lainvoimaisessa oikeudessa, muut näissä käyttöehdoissa kuvatut säännöt ovat päteviä ja sovellettavissa.
Näiden käyttöohjeiden sisältämät nimikkeet ja otsikot on tarkoitettu ainoastaan lukemisen helpottamiseksi, eikä niillä ole vaikutusta käyttöehtojen tulkitsemisen kannalta.

Me saatamme muokata tai päivittää käyttöehtoja milloin tahansa sopivana pitämänämme ajankohtana. Muokatut tai päivitetyt käyttöehdot tulevat voimaan ja sitovat Sinua kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua niiden sivustolle julkaisusta ja siellä käyttäjien saatavilla olevaksi saattamisesta. Käyttämällä sivustoa ja palveluja myönnät velvollisuutesi käyttöehtojen ajoittaiseen läpikäymiseen pysyäksesi tietoisena käyttöehtojen päivityksistä. Voit lukea käyttöehtoja milloin tahansa klikkaamalla käyttöehdot-linkkiä. Sivuston ja/tai palvelujen käyttämistä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua muokattujen/päivitettyjen käyttöehtojen julkaisusta sivustolle pidetään päivitettyjen käyttöehtojen hyväksymisenä. Mikäli et hyväksy muokattuja tai päivitettyjä käyttöehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä sivustoa/sen sisältämiä palveluja.

Nämä ehdot tulevat voimaan 14.10.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ehtoja sovelletaan 4.2.2010 alkaen myös ennen näiden ehtojen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.


11. Muut ehdot
Sinun tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset osoitteeseemme: Givget Oy / Asiakaspalvelu, Albertinkatu 27 b, 00180 Helsinki. Me voimme lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset viimeksi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin kirjallisesti, esimerkiksi tekstiviestinä matkaviestinliittymänumeroosi. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös palvelun verkkosivuilla.

Meillä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle. Ilmoitamme Sinulle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Meillä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavamme kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Sinulla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta.


12. Yhteystiedot

Givget Oy, Albertinkatu 27 b, 00180 Helsinki
Sähköposti: info(at)givget.com

Nämä käyttöehdot on julkaistu 11. huhtikuuta 2013.

Yksityisyyden suoja

Valitse itse yksityisyytesi taso. Olemme tehneet esivalinnat puolestasi. Tarkista esivalinnat ja muuta asetuksia heti, kun olet rekisteröitynyt käyttäjäksi.
Määrittele, kuka profiilisi voi nähdä ja kuka saa lisätä kommentteja. Saavatko muut nähdä, kun olet kirjautuneena palveluun? Näkevätkö muut, jos olet käynyt katsomassa heidän profiiliaan?
Kaikille näytettävät tiedot ovat kaikkien Sharewood-käyttäjien luettavissa. Lisäksi tieto siitä, että olet Sharewood-jäsen, voi näkyä hakukoneissa. Pidä siis ne profiilisi osat, joita et halua näyttää kaikille, vain ystäviesi nähtävillä. Muokkaa yksityisyytesi tasoa Asetukset-osiossa. Tekemäsi muutokset astuvat voimaan välittömästi.
Me noudatamme toiminnassamme henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelemme sinun henkilötietojasi Sharewoodin käyttöehtojen ja henkilötietolain edellyttämän rekisteriselosteen mukaisesti. Voimme käyttää sinun tietojesi käsittelyssä alihankkijoita, jos tietojen käsittely tapahtuu meidän ohjeidemme mukaan ja meidän hyväksemme ja lukuun.

Tietoja käsitellään palvelun tuottamiseen, palvelun turvallisuuden ylläpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen, suoramarkkinointiin sekä palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää rekistereissämme. Lisäksi tietoja voidaan käyttää meidän ja yhteistyökumppaneidemme mainonnan sinulle kohdistamiseen luovuttamatta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Sinulle voidaan lähettää palvelun toimesta sivustoa koskevia tiedotteita ja uutisia sähköpostitse.

Meillä on oikeus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille muita käyttötarkoituksia varten edellyttää sinun erikseen antamaasi suostumusta.

 

Hei Hyväntekijä - tilaa Sharewoodin uutiskirje!

Saat etuja, tarjouksia ja kilpailukutsuja sekä uutiskirjeen kerran kuukaudessa.
Tule mukaan. Hyvän tekeminen tekee onnelliseksi - tutkitusti.

ps. Jos olet rekisteröitynyt Sharewoodiin, saat uutiskirjeen ja edut automaattisesti.